tworzymy dla Ciebie

Jak Wybicki do Poznania

J. Gładysz - Wjazd J.H. Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r.

Stowarzyszenie MusicaNostra dzięki wsparciu MKiDN z Programu Niepodległa jest organizatorem uroczystego koncertu z okazji kolejnej rocznicy wjazdu do Poznania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego oraz 220. rocznicy napisania Mazurka Dąbrowskiego.

Koncert rozpocznie się widowiskiem „Jak Wybicki do Poznania…”, w którym wystąpią znani i lubiani artyści scen poznańskich.

W drugiej części wydarzenia soliści, kilka chórów i orkiestra kameralna wykonają „Kantatę 1806” Wojciecha Zięby.

Kierownikiem muzycznym całości oraz dyrygentem oratorium będzie Michał Sergiusz Mierzejewski.

Zapraszamy do Sali koncertowej POSM II st. im,. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 w sobotę 4 listopada 2017 roku na g. 17.00. Wstęp wolny.

logo_pl